ConTRIOlogy je seskupení tří talentovaných hudebníků, kteří se pokouší o přiblížení současné hudební tvorby veřejnosti. Dávají podněty současným aktivním skladatelům pro tvorbu nových skladeb, které pak zahrnují do svého repertoáru. Trio je rovněž zajímavé propojením cimbálu, akordeonu a hlasu, které dává prostor novým zvukovým a barevným možnostem.

ConTRIOlogy is a group of three talented musicians who strive to bring the public closer to contemporary compositions. The ensemble commissions new new music from currently active composers and incorporates the works into its stable repertoire. Among other aspects, the trio is popular for its unusual sound possibilities that emerge from the combination of dulcimer, accordion and voice.

 

Repertoár / repertoir

  • Ľuboš Bernáth – Písňový cyklus Vyznania  / Song cycle Confessions
  • Ľuboš Bernáth – Písňový cyklus Byla láska / Song cycle Love was
  • Augustin Bernard – Marný vokouzlení
  • Hana Foss – Wings
  • Peter Graham – Balada pro ženský hlas, cimbál a akordeon
  • Markéta Husková – Ej, nad Marefským kopcem / Oh, above the Hill of Marefy
  • Leoš Janáček – Výběr z písňového cyklu „Moravská lidová poezie“ / Selection from Moravian folk poetry song cycle
  • Jan Meisl – The Moment Of Truth
  • Jiří Miroslav Procházka – Ztracený