Absolvovala Konzervatoř Brno a ve svých studiích pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Magisterský stupeň poté vystudovala v Bratislavě na Vysoké škole múzických umění. Spolupracovala s ansámblem Opera Diversa, se kterým nastudovala operu Ponava. Byla členkou pěveckého sboru Brno Contemporary Vocal Ensemble, který byl zaměřen na hudbu 20. a 21. století. V rámci studia ztvárnila několik operních rolí, například postavu Eleonory v surrealistické opeře Slzy nože Bohuslava Martinů či postavu Lišky v opeře Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Na festivalu Encounter 2017 se představila v roli Markétky v experimentálním hudebním díle Mistr od skladatele Daniela Šimka. V roce 2016 získala 1. místo na pěvecké soutěži Pražský pěvec. A na podzim téhož roku získala 3. místo na Pěvecké soutěži Olomouc. V současné době hostuje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích jako Barena v opeře Její pastorkyňa. Kromě klasického operního repertoáru se zajímá se o experimentální hudbu a volnou hlasovou improvizaci.

 

A graduated from conservatoire Brno and then did her bachelor’s degree at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. She finished her master’s degree at Academy of Music and Performing Arts in Bratislava. While working on staging of an opera called Ponava, Jana collaborated with Ensemble Opera Diversa. She used to be a member of Brno Contemporary Vocal Ensemble that focuses on music of the 20th & 21st century. As a part of her studies Jana played the part of many opera characters. For example Eleonora in Bohuslav Martinů’s Tears of the Night, a surrealistic opera, or the role of Vixen in Leoš Janáček’s Cunning Little Vixen. At Encounter festival 2017 Jana performed as Markétka in Mistr, an experimental piece of music written by Daniel Šimek. In 2016 she won 1st prize at Pražský pěvec, a competition of singers. In autumn of the same year Jana received 3rd prize at Pěvecká soutěž in Olomouc. Apart from classical operatic repertoire Jana is currently actively involved in experimental music and free vocal improvisation.