Absolvovala Konzervatoř Brno a ve svých studiích pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Magisterský stupeň poté vystudovala v Bratislavě na Vysoké škole múzických umění. Byla členkou pěveckého sboru Brno Contemporary Vocal Ensemble, který byl zaměřen na hudbu 20. a 21. století. V rámci studia ztvárnila několik operních rolí, například postavu Eleonory v surrealistické opeře Slzy nože Bohuslava Martinů či postavu Lišky v opeře Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Na festivalu Encounter 2017 se představila v roli Markétky v experimentálním hudebním díle Mistr od skladatele Daniela Šimka. V roce 2016 získala 1. místo na pěvecké soutěži Pražský pěvec. A na podzim téhož roku získala 3. místo na Pěvecké soutěži Olomouc.

V současné době hostuje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích jako Barena v opeře Její pastorkyňa. Koncertně i scénicky spolupracuje s ansámblem Opera Diversa. Kromě klasického operního repertoáru se zajímá o experimentální hudbu a volnou hlasovou improvizaci. Spolu s jazzovými a klasickými hudebníky je Jana členkou ansámblu Dust in the groove, který ve svých kompozicích propojuje jazzovou a soudobou hudbu s improvizačními plochami.  Janina vokální činnost místy přesahuje do hudby experimentální a improvizační. Spolupracuje například s multiinstrumentalistou Tomášem Vtípilem, se kterým nahrála vokální party do divadelních a rozhlasových her. V českém rozhlase Vltava účinkovala v živém vysílání ve skladbě  Antikánon slov Iana Mikysky v rámci programu Art’s Birthday.  Zajímá ji rovněž propojení hudby s vizuálním či pohybovým uměním. Podílela se na několika projektech s tanečním improvizačním souborem Filigrán.

 

A graduated from conservatoire Brno and then did her bachelor’s degree at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. She finished her master’s degree at Academy of Music and Performing Arts in Bratislava.  She used to be a member of Brno Contemporary Vocal Ensemble that focuses on music of the 20th & 21st century. As a part of her studies Jana played the part of many opera characters. For example Eleonora in Bohuslav Martinů’s Tears of the Night, a surrealistic opera, or the role of Vixen in Leoš Janáček’s Cunning Little Vixen. At Encounter festival 2017 Jana performed as Markétka in Mistr, an experimental piece of music written by Daniel Šimek. In 2016 she won 1st prize at Pražský pěvec, a competition of singers. In autumn of the same year Jana received 3rd prize at Pěvecká soutěž in Olomouc.

In the current season, Jana, a lyrical soprano, is a guest singer of the role of Barena in Jenůfa by Leoš Janáček at the South Bohemian Theatre in České Budějovice. She cooperates with an ensemble Opera Diversa on both scenic and on-stage performances. Apart from classical operatic repertoire Jana is currently actively involved in experimental music and free vocal improvisation. Occasionally, her vocal performance overlaps to experimental music and improvisation. Together with jazz and classical musicians, Jana is a member of Dust in the Groove ensemble that focuses on compositions that connect jazz and contemporary music with additional improvised segments. She collaborates with a multi-instrumentalist Tomáš Vtípil with which Jana has recorded vocal parts in theatre and radio plays. In live broadcasting, she has taken part in a performance of Antikánon slov by Ian Mikyska within Art’s Birthday event. She is also interested in an interconnection of music and visual or motion art. She has participated in various projects with Filigrán, a dance improvisation ensemble.

Homepage