Hru na cimbál začal v dětství studovat u romského učitele Ľudovíta Daniela. Následně vystudoval Janáčkovo gymnázium a konzervatoř v Ostravě ve třídě Daniela Skály. V současnosti se věnuje především interpretaci soudobé hudby: jazzu, volné improvizaci a jiným alternativním žánrům. Jako sólista se zapojil do mnoha komorních a orchestrálních projektů (např. s orchestry Janáčkova filharmonie Ostrava, Orquestra Simfonica de Castellón, Slovanský komorní ansámbl, a další). Spolupracuje s mnoha umělci v artificiální i nonartificiální hudbě, divadly a různými hudebními seskupeními. V roce 2009 získal na Mezinárodním festivalu cimbáluve Valašském Meziříčí 2. místo a zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby a v roce 2011 na téže soutěži získal 3. místo.

 

Michal took his first dulcimer lessons from Ľudovít Daniel, a Roma music teacher. Studies at Janáček grammar school and conservatoire in Ostrava with Daniel Skála followed. These days Michal aims his artistic efforts at interpretation of contemporary music, jazz, free improvisation and other alternative genres. As a soloist he has been involved in various both chamber and orchestral projects (for instance with Janáček Philharmonics Ostrava, Orquestra Simfonica de Castellón, Slavic chamber ensemble and many others). Michal collaborates with numerous artists with both classical and popular music background, with theatres and miscellaneous art groups. In 2009 Michal won 2nd place at International dulcimer competition in Valašské Meziříčí together with a special prize for his interpretation of contemporary work of music. The same competition earned him 3rd place in 2011.