Vystudovala hru na akordeon na Pražské konzervatoři. Své klasické hudební vzdělání rozšiřuje o prvky jazzu, landartu a volné improvizace. S uměleckou skupinou Na okraji tvořila landarty (díla v krajině) na téma sudetská krajina okolo Anenské Studánky a Rychlebských hor. Je členkou brněnské experimentální kapely Dust in the Groove, která snoubí jazz, soudobou vážnou hudbu a volnou improvizaci. Spolupracuje se zpěvačkou ahlasovou performerkou Annabelle Plum, se kterou vytváří sight-specific improvizace v duu akordeon a hlas. S operou Janáčkova divadla nastudovala operu Powder Her Face a spolupracuje se souborem Opera Diversa. Své mimoumělecké aktivity zaměřuje na alternativní vzdělávací směry a efektivní komunikaci.

 

A graduate of Prague conservatoire with focus on accordion. Žaneta widens her classical curriculum with aspects of jazz, land art and free improvisation. Together with Na okraji artistic group she produced pieces of land art (works of art inspired by landscape, peacefully put to its context) on a topic of the landscape around Anenská Studánka and Czech Golden Montains. Žaneta is a member of Dust in the Groove, a Brno experimental music group that mixes jazz, contemporary classical music and free improvisation. She also collaborates with Annabelle Plum, a singer and vocal performer. These two as a duo of accordion and human voice deliver site-specific improvisation performances. Žaneta participated in staging of Powder Her Face opera (written by Thomas Adès) at National Theatre Brno and occasionally performs with Ensemble Opera Diversa. Her non-artistic activities include alternative education systems and effective communication.